Ülkelere göre Ar-Ge’nin GSYH’ye oranı: Türkiye, araştırma ve geliştirmeye ne kadar pay ayırıyor?

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, bir ülkenin kalkınmasında hayati bir rol oynamaktadır. Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı bu alanda önemli bir kriterdir. Bu oranın yüksek olduğu ülkelerde kişi başına düşen gelirin ve refahın yüksek olması dikkat çekicidir.

Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı Avrupa ortalamasıdır. Türkiye’nin Ar-Ge payı Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altındadır.

Peki Ar-Ge’ye en çok kaynak ayıran ülkeler hangileri? Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı ne durumda?

AB’nin istatistik ofisi Eurostat’ın verilerine göre, 2021’de GSYH’de Ar-Ge harcamalarının en yüksek payına sahip ülkeler İsveç (yüzde 3,35), Avusturya (yüzde 3,22) ve Belçika (yüzde 3,19) oldu. AB ortalaması %2,27’dir.

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının en düşük olduğu ülkeler ise Bosna-Hersek (%0,21), Kuzey Makedonya (%0,38) ve Romanya (%0,48) oldu. Bu oran Almanya’da %3,13; Fransa’da bu oran %2.21’dir.

Türkiye’nin payı artıyor

Son yıllarda Türkiye, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payını artırmıştır. Bu oran 2004’te %0,5 iken 2011’de %0,79’a yükseldi. 2021’de ise %1,13’e ulaştı.

Çoğu şirketin harcamaları

Ar-Ge harcamalarında en büyük paya %61,3 ile mali ve mali olmayan kuruluşlar sahip olurken, bunu %34,2 ile yükseköğretim izledi. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da dahil olmak üzere, devletin Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı %4,5 oldu. Araştırma ve geliştirme giderleri içinde personel giderleri yüzde 48,9 ile en büyük gider kalemini oluşturdu.

TÜİK verileri revize etti

TÜİK, 6 Mart 2023 tarihli basın açıklamasıyla verilerin revize edildiğini duyurdu. TÜİK’in bülteninde hem revize edilmiş hem de önceki verilere yer veriliyor. Grafiklerde revize edilmemiş önceki verileri kullandık.

Revize edilen verilere göre Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021’de %1,40 oldu. Bu oran 2009’da %0,8 idi.

TÜİK’ten revize edilen açıklama şu şekilde: “Ar-Ge verilerine ilişkin mevcut idari verilerin sayısı ve çeşitliliği son yıllarda artış göstermiştir. Bu nedenle hesaplama yöntemi uluslararası bir referans kaynağı oluşturan Frascati El Kitabı’nın tavsiyelerine göre revize edilmiş ve yöntem güncel veriler doğrultusunda değiştirilmiştir. Yeni hesaplama yöntemine göre 2015-2021 yılları arasındaki veriler güncellendi.

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket casibom