Bal arıları tehlikede! Tarım ilaçlarının yaygın kullanımı arıları tehdit ediyor! – SAĞLIK

Bal arılarının azalmasının gıda güvenliği ve ekosistem dengesi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine de dikkat çeken uzmanlar, bal arısı popülasyonlarının azalmasına katkıda bulunan temel nedenlerden birinin pestisitlerin yaygın kullanımı ve bunlara maruz kalma olduğuna dikkat çekiyor. ModülÜsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, arı ölümleri konusunu değerlendirerek, bal arılarının azalmasının önlenmesi için yapılması gerekenleri dile getirdi.Pestisitlerin yaygın kullanımı bal arısı popülasyonlarının azalmasına neden oluyor!“Arı popülasyonlarının azalmasının ana nedenlerinden biri pestisitlerin yaygın kullanımı ve bunlara maruz kalmaktır.” Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kaman, şunları söyledi: “Böcek ilaçları, özellikle neonikotinoidler, arıların bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Gezinme yeteneklerini bozarak üreme başarısını etkiler, bu da zamanla koloni kaybına ve popülasyonun azalmasına neden olabilir. Neonikotinoidlerin yanı sıra organofosfatlar ve piretroidler gibi diğer pestisitler (tarımda kullanılan kimyasallar) da arılar için risk oluşturmaktadır. Bu kimyasalların bitkilerin elektrik alanını ve dolayısıyla arıların çiçekleri algılama şeklini değiştirdiği bildirildi. “Ayrıca, bu kimyasalların arılar üzerinde akut veya ölümcül olmayan etkileri olabilir.” Dedi.Azalmanın nedeni doğal çevrenin kaybı!Doğal çevrenin kaybı, genişleyen kentleşme ve monokültür tarım alanlarının da bal arılarının azalmasına neden olduğunu anlatan Dr. Tuğba Kaman, şöyle konuştu: “Arılar, besin ihtiyaçlarını karşılamak için yıl boyunca çeşitli nektar ve polen kaynaklarına bağımlıdır. “Bu çeşitli yem kaynaklarının kaybı, temel besinlerin mevcudiyetini sınırlayarak arı kolonilerini zayıflatır ve onları diğer stres faktörlerine karşı daha savunmasız hale getirir.” dedi. Varroa akarları; Arıların bağışıklık sistemini zayıflatır…Modern tarım uygulamalarının, arıların kritik yiyecek arama dönemlerinde çiçekli bitki bulmasını engelleyebileceğini ve besin eksikliklerine neden olabileceğini kaydetti. Öğretmen Tuğba Kaman, “Bu durum arıların genel sağlığını ve hayatta kalmasını tehlikeye atabilir. Bal arıları aynı zamanda parazitler ve hastalıklardan kaynaklanan önemli zorluklarla da karşı karşıyadır. Arı akarı (Varroa destructor), dünya çapında arı kolonilerini etkileyen en yıkıcı parazitlerden biridir. Bu parazit akarlar arı kovanlarını istila eder, arı kanıyla beslenir ve virüs yayar. Varroa akarları; Arıların bağışıklık sistemini zayıflatır ve ömürlerini kısaltır. Tedavi edilmezse tüm kolonilerin çökmesine neden olabilir.” Dr. ayrıca bal arılarının çeşitli viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara karşı duyarlı olduğunu belirtti. Kaman, arıların deforme olmasına ve uçma kabiliyetinin azalmasına neden olabilen Deforme Kanat Virüsü (DWV) ve arıların sindirim sistemlerini etkileyen mantar hastalığı Nosema gibi hastalıkların da arı kolonilerini zayıflattığını kaydetti.İklim değişikliği arı popülasyonunu da etkiliyor…“İklim değişikliğinin bitki çeşitliliği üzerindeki etkileri arı popülasyonlarını da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek onların azalmasına neden olabilir.” Tuğba Kaman, şunları söyledi: “İklim değişikliği bazı bitkilerin çiçeklenme dönemini etkileyebilir, bazı bitkilerde ise çiçek kaybına neden olabilir. “Yeterli miktarda polen ve nektara erişemeyen bal arıları açlık nedeniyle kayıplara uğrayabilir.” Dedi.Arılar polen taşıyarak bitkilerin çoğalmasını kolaylaştırırArıların ve diğer böceklerin polen taşıyıcılarının ekosistemlerimiz ve biyoçeşitlilik açısından önemli bir sorun oluşturduğunu kaydeden Dr. Tuğba Kaman, şunları söyledi: “Bal arılarının azalması, ekosistemler içindeki karmaşık etkileşim ağını bozabilir ve potansiyel olarak biyolojik çeşitlilik üzerinde dengesizliklere ve basamaklı etkilere yol açabilir. Arılar en önemli polen taşıyıcılardan biridir ve poleni bir bitkiden diğerine aktararak bitki üremesini kolaylaştırırlar. Arı popülasyonundaki azalma tozlaşmanın azalmasına neden olur. “Bal arıları tarafından tozlaşmanın azalması, bitki türü çeşitliliğinin azalmasına ve bitki topluluğu kompozisyonunun değişmesine neden olabilir.” Açıkladı. Arılar dünyadaki gıda ürünlerinin önemli bir kısmının tozlaşmasından sorumludur.Dr., azalan arı popülasyonunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Öğretim Üyesi Tuğba Kaman, şunları söyledi: “Arılar gibi tozlayıcılar küresel gıda tedarik zinciri için çok önemli. Arıların tozlaşması sayesinde büyük besin çeşitliliği elde edilir. Ayrıca tozlaşma, mahsulün verimini, kalitesini ve dayanıklılığını artırabilir. Tüm gıda mahsulleri arılar tarafından tozlaşmaz, ancak arılar birincil tozlaştırıcılardır ve dünyadaki gıda mahsullerinin önemli bir kısmının tozlaşmasından sorumludurlar. Tozlayıcılar olmadan yiyecek için ihtiyacımız olan mahsullerin çoğunu yetiştiremeyiz. Bu durum birçok meyve, sebze ve kuruyemişin üretiminin azalmasına neden olacaktır. “Gıda fiyatlarında artış olacak ve bazı ürünleri bulmak zorlaşacak.” Dedi. Arı ve diğer polen taşıyıcı popülasyonlarının sayı ve çeşitliliğindeki azalmaların, tarımsal verimlilikteki olası kayıpların yanı sıra gıda güvenliğini de etkileyeceğini vurgulayan Prof. Öğr. Gör. Tuğba Kaman, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO))Arı popülasyonundaki bu düşüş eğilimi devam ederse bunun küresel beslenme ve gıda bulunabilirliği üzerinde büyük bir etkisi olacağı konusunda uyarıyor.” Dedi. Arıcılar kovan yönetimi ve hastalıkların önlenmesi konusunda eğitilmelidir.Bal arısındaki azalmanın nedenlerini ve etkilerini anlamanın ve etkili koruma stratejileri geliştirmenin önemine vurgu yapan Dr. Tuğba Kaman, pestisit kullanımını azaltarak arı dostu yaşam alanları oluşturmanın, bal arısı azalmasının etkilerini hafifletmede hayati bir rol oynayacağını belirtti. arıcıların kovan yönetimi ve hastalıkların önlenmesi konusunda eğitilmeleri ve arı sağlığını iyileştiren ve koloni kayıplarını azaltan sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri gerektiği. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir